ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 136764  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
บทส่งท้าย

พี่น้องมุสลิม หลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเล่านี้ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่า ผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาผิดๆ เช่นนี้ เขาไม่ได้เป็นมุสลิมถึงแม้เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมก็ตาม ดังนั้นอะไรคือสิ่งที่เราควรต้องทำกับพวก        รอฟิเฎาะฮฺเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิม และอ้างตนเป็นมุสลิมอีกเช่นเดียวกัน ?

แท้จริง สิ่งจำเป็นสำหรับเราคือการระวังตัวจากพวกเขา และต้องไม่คลุกคลีด้วย อีกทั้งต้องระวังจากความเชื่อที่ชั่วร้ายของพวกเขา ที่ยึดหลักปักอยู่บนฐานของการเป็นศัตรูกับผู้ที่ศรัทธาและยอมรับในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺ มั่นใจว่าพระองค์เป็นองค์อภิบาล อิสลามเป็นศาสนา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม เป็นนบีและรสูล

ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวว่า : ผู้เป็น        รอฟิเฎาะฮฺจะไม่คบค้ากับใครนอกจากด้วยวิธีกลับกลอก เพราะแท้จริงศาสนาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นศาสนาที่เสื่อมทราม ซึ่งมีต้นตอมาจากการโป้ปด การทรยศ  หลอกลวงผู้คน และคิดร้ายต่อพวกเขา เขาจะไม่ปล่อยความชั่วร้ายและความเลวนอกจากต้องวางแผนจัดการมันกับผู้คนเหล่านั้น ตัวเขาจะเป็นที่ชิงชังของคนที่ไม่รู้จักเขา ถึงคนผู้นั้นจะไม่รู้ว่าเขาเป็นรอฟิเฎาะฮฺ สัญลักษณ์ของการกลับกลอกจะเห็นได้บนใบหน้าของพวกเขา และจากสุ้มเสียงวาจาที่พวกเขาพูด [1]

แท้จริงพวกเขาได้ปิดบังความแค้นและความเป็นศัตรูกับพวกเรา ขออัลลอฮฺทรงจัดการกับพวกเขา ไฉนเล่าพวกเขาจึงถูกหลอกจนหันเห กระนั้นเรายังพบเห็นคนที่โดนกับดักของพวกเขาในหมู่คนทั่วไปที่เป็นชาวสุนนีย์ ได้คลุกคลีกับพวกเขา เชื่อใจพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการที่เราออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮฺ และไม่รับรู้บัญญัติที่พระองค์ทรงใช้ให้มุสลิมเชื่อและปฏิบัติ ด้วย     อากีดะฮฺที่ต้องให้การสนับสนุนต่อมุสลิมผู้ยอมรับในเอกภาพแห่ง อัลลอฮฺ(เตาฮีด) และห่างไกลพร้อมปฏิเสธพวกกาฟิรหรือผู้ตั้งภาคีทุกคน

ด้วยประการฉะนี้ เราจึงได้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นมุสลิม ดังนั้น มีใครที่จะตอบรับบ้าง ?

ขอเอกองค์อัลลอฮฺ ทรงค้ำจุนศาสนาของพระองค์ และทำให้วาทะและบัญญัติของพระองค์นั้นสูงส่ง และขอพระองค์ทรงกำราบพวกรอฟิเฎาะฮฺและผู้ช่วยเหลือของพวกเขา ขอพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นสินสงครามแก่ชนมุสลิม

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

รวบรวมและเรียบเรียง

บ่าวผู้ขัดสนต่อการอภัยแห่งองค์อภิบาล

อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัส สะลาฟีย์

ขออัลลอฮฺทรงอภัยให้เขา บิดามารดาของเขา และชนมุสลิมทุกคน

 [1] ดู มินฮาจ อัสสุนนะห์ โดย เชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ (3/360)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة