ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137435  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?

พวกรอฟิเฎาะฮฺ เป็นชนกลุ่มแรกที่มีแนวคิดที่ว่าอัลลอฮฺมีรูปทรง ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้ระบุไว้ว่า “ในบรรดารอฟิเฎาะฮฺที่ริเริ่มกุความเชื่อดังกล่าวได้แก่ ฮิชาม บิน อัลหะกัม[1], ฮิชาม บิน สาลิม อัลญะวาลิกีย์, ยูนุส บิน อับดุลเราะฮฺมาน อัลกุมมีย์ และ อบูญะอฺฟัร อัล อะหฺวัล[2]

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นแกนนำของพวกชีอะฮฺ             อิมามิยะฮฺ ต่อมาคนเหล่านี้ได้กลายเป็นพวกญะฮฺมิยะฮฺที่ปฏิเสธศิฟาต หรือคุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮฺ เช่นเดียวกับมีรายงานจำนวนหนึ่งจากพวกเขาที่อธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺในเชิงลบ รวมทั้งปฎิเสธคุณลักษณะที่ถูกต้องของอัลลอฮฺด้วย  อิบนุ บาบะวัยฮฺ ได้ยกรายงานมากกว่าเจ็ดสิบสายรายงานว่า “แท้จริงอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งกาลเวลา  สถานที่ วิธีการ การเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ ไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะใดๆของรูปร่าง ไม่มีทั้งด้านความรู้สึก รูปร่างที่ชัดเจน และรูปภาพ [3] 

ดังนั้นเหล่าผู้รู้ของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ จึงได้เดินตามแนวทางอันงมงายนี้ พร้อมกับปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

เช่นเดียวกับที่พวกเขาปฏิเสธการลงมาของอัลลอฮฺ พวกเขากล่าวว่า:   อัลกุรอานนั้นเป็นมัคลูกหรือสิ่งถูกสร้าง มิใช่ดำรัสของอัลลอฮฺ”  และยังปฏิเสธการมองเห็นอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ในวันอาคีรัต.  มีกล่าวในหนังสือ “บิหาร อัลอันวาร” ว่า : “มีคนถามอบู อับดิลลาฮฺ ญะอฺฟัร อัศศอดิก เกี่ยวกับการมองเห็นอัลลอฮฺในวันกียามัตว่าเป็นไปได้หรือไม่?”. ท่านตอบว่า : มหาบริสุทธิ์และความสูงส่งเป็นขององค์อัลลอฮฺ ที่ทรงห่างไกลจากสิ่งนั้นยิ่งนัก แท้จริงแล้วสายตาไม่สามารถจะมองเห็นได้ นอกจากสิ่งที่มีสีและลักษณะวิธี  ในขณะที่อัลลอฮฺคือผู้ที่สร้างมัน [4].

นอกจากนี้ พวกเขายังกล่าวหาผู้ที่ยอมรับถึงคุณลักษณะบางประการของอัลลอฮฺ เช่นการมองเห็นพระองค์ในวันอาคีรัต ว่าเป็นผู้ที่ตกศาสนาหรือมุรตัด ดังที่มีรายงานจาก เชคของพวกเขาที่มีชื่อว่า ญะฟัร อันนัจฟีย์  ในหนังสือ “กัชฟุ อัลเฆาะตออฺ”  หน้า 417

 

แท้จริงแล้ว การมองเห็นอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ในวันอาคีรัตนั้นเป็นสัจธรรมที่อัลกุรอานและสุนนะฮฺได้บอกไว้อย่างชัดเจน  ว่าเป็นไปได้และมีจริง โดยที่เราไม่อาจบอกได้ว่าสามารถมองเห็นอย่างไรและขนาดใหน  ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงตรัสไว้ว่า

 ( وُجوُهٌ يَومئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إلى رَبها نَاظِرَةٌ )

ความว่า : “ในวันนั้นใบหน้า (ของผู้ศรัทธา) จะเบิกบานและเจิดจรัส พวกเขาได้จ้องมองไปยังองค์อภิบาลของพวกเขา”.          (อัล กิยามะฮฺ 75:22-23)

 

และมีรายงานในเศาะฮีหฺ  อัล บุคอรี และมุสลิม[5] จาก   ญะรีร บิน อับดุลลอฮฺ อัล บะญะลีย์  กล่าวว่า : “ครั้งหนึ่ง ในขณะที่พวกเราได้นั่งอยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้มองไปยังพระจันทร์เต็มดวงในคืนสิบสี่ค่ำ แล้วท่านกล่าวขึ้นมาว่า ((แท้จริงพวกท่านจะได้มองเห็นองค์อภิบาลของพวกท่าน อย่างชัดเจน เหมือนดังที่พวกท่านกำลังมองดวงจันทร์อยู่ในขณะนี้ โดยที่ไม่ต้องแย่งกันมองแต่ประการใด))

ยังมีโองการอัลกุรอานและบทหะดีษอีกมากมาย ที่ยืนยันถึงการมองเห็นอัลลอฮฺของผู้ศรัทธา ในวันอาคีรัต ซึ่งไม่อาจยกมากล่าว ณ ที่นี้ได้ [6]

 

*****

 [1] ดู มินฮาญฺ อัสสุนนะฮฺ   โดย อิบนุ ตัยมียะห์ (1/20)

[2] ดู อิอฺติกอด ฟิร็อก อัลมุสลิมีน วัลมุชริกีน หน้า 97

[3] ดู อัลเตาหีด ของ อิบนุ บาบะวัยฮฺ หน้า 57

[4] ดู หนังสือ บิหาร อัล อันวาร โดย อัลมัจลิสฺซีย์ เล่ม 4 หน้า 31

[5] อัล บุคอรีย์ หมายเลข 544   มุสลิม หมายเลข 633

[6] ดูในหนังสือของ อัล ดาเราะกุฏนีย์ และหนังสือของท่าน อิมาม อัล ลาลิกาอีย์ และอื่นๆ

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة