ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 138134  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?

 

ในหนังสือ ดาอิเราะตุล มะอาริฟ   กล่าวว่า “กลุ่มของชีอะฮฺได้แตกย่อยออกมากกว่ากลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวก ที่เป็นที่รู้จักกัน” [1]

ยิ่งกว่านั้น มีรายงานจาก  มิยัร บากีร อัล ดามาด ชาวชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ [2] ว่า “แท้จริงกลุ่มทั้งเจ็ดสิบสามพวกที่ถูกกล่าวถึงในหะดีษท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม นั้น คือกลุ่มของพวกชีอะฮฺ และกลุ่มเดียวที่รอดพ้นจากการตกนรก คือ กลุ่มชีอะฮฺ อิมามิยะฮฺ”.

อัลมักรีซีย์  กล่าวว่า :“กลุ่มของชีอะฮฺมีมากถึงสามร้อยพวก”[3].

 

ในขณะที่ อัลชิฮฺริสตานีย์ กล่าวว่า : รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นห้าสาย คือ สายกัยสานิยะฮฺ  ซัยดิยะฮฺ  อิมามิยะฮฺ  ฆอลิยะฮฺ (ผู้ที่เลยเถิด) และอิสมาอีลิยะฮฺ” [4].

ส่วน อัลบัฆดาดีย์ กล่าวว่า : แท้จริง พวกรอฟิเฎาะฮฺ หลังการเสียชีวิตของท่านอาลี รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ได้แตกออกเป็นสี่พวก คือ ซัยดิยะฮฺ อิมามียะฮฺ กัยสานียะฮฺ  และพวกฆอลิยะฮฺที่เลยเถิด”[5].

เป็นที่น่าสังเกตว่า ซัยดิยะฮฺ นั้น ไม่ถูกจัดอยู่ในจำพวกรอฟิเฎาะฮฺ ยกเว้นพวก ญารูดิยะฮฺ เท่านั้น. วัลลอฮุ อะฮฺลัม

 

 

*****

 [1] ดูหนังสือดังกล่าว (4/67)

[2] ท่านคือ มุหัมมัด บากิร บิน มุหัหมัด อัลอิสฺตะรอบาดี หนึ่งในผู้รู้ชั้นสูงของชีอะฮฺ เสียชีวิตเมื่อ 1041 ฮิจเราะฮฺศักราช

[3]  ดู อัลคิตอต  ของ อัล มักรีซีย์ (2/351)

[4] ดู อัลมิลัล วัลนิหัล  ของ อัล ชิฮฺริสตานีย์ หน้า 147

[5] ดู  อัลฟัรกฺ บัยนัล ฟิร็อก โดย อัลบัฆบาดีย์ หน้า 41


 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة