ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 136762  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?

ความหมายของอัตตีนะห์คือ ดินบริเวณหลุมฝังศพท่าน   หุเสน รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  มุหัมหมัด   อันนุมาน   อัล  ฮาริษี เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหลงทาง ซึ่งถูกขานนามว่าเป็น “อัชชัยคุล อัลมุฟีด” ได้อ้างในหนังสือของเขา อัลมิซาร์ ว่า จาก อบู อับดิลลาฮฺ ว่า : ดินจากหลุมศพท่านหุเสน เป็นยาบำบัดสำหรับทุกโรคภัย มันเป็นยาอันยิ่งใหญ่

และอับดุลลอฮฺ กล่าวว่า : พวกท่านจงเปิดปากทารกของพวกท่านด้วยดินจากหลุมฝังศพท่านหุเสน

ยังมีรายงานอีกว่า : มีผ้าจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยัง อบู หะซัน อัร ริฎอ จาก คุรอซาน ระหว่างผ้ามีดินติดอยู่ ผู้ที่มาส่งผ้านั้นจึงถูกถามว่า มันเป็นดินอะไร ? เขาตอบว่า : ดินจากหลุมศพหุเสน ไม่มีอะไรที่ถูกส่งนอกเสียจากต้องมีดินนี้ติดไปด้วย และยังกล่าวอีกว่า : มันเป็นดินที่ให้ความสงบสุขด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ

ยังมีรายงานอีกเช่นเดียวกันว่า มีชายผู้หนึ่งได้ถาม อัศศอดิก ถึงการกินดินดังกล่าว อัศศอดิก ตอบว่า : เมื่อใดที่ท่านจะกินให้กล่าวว่า โอ้ องค์อภิบาล ข้าขอจากพระองค์ด้วยสิทธิ์แห่งมลาอิกะห์ผู้ซึ่งควบคุมดินนั้นอยู่ และด้วยสิทธิ์แห่งนบีผู้เก็บมันไว้ และด้วยสิทธิ์แห่งผู้สืบสานที่พำนักอยู่ ณ ที่นั้น ข้าขอให้พระองค์ทรงประทานความสันติแก่นบีมุหัมมัดและครอบครัวของท่าน และขอให้พระองค์จงทำให้เป็นยาบำบัดแก่ทุกโรคภัย ให้เป็นความปลอดภัยจากทุกสิ่งที่อันตราย และให้เป็นสิ่งป้องกันจากทุกความชั่วร้ายทั้งปวง

อบู อับดิลลาฮฺ ถูกถามถึง การใช้ดินจากหลุมฝังศพหัมซะห์(ลุงของท่านนบี) และหลุมศพหุเสน ว่าอันไหนประเสริฐกว่า ท่านตอบว่า : ประคำที่ทำมาจากดินแห่งหลุมศพหุเสน จะกล่าวตัซบีห์ด้วยมือโดยที่เจ้าของไม่ต้องกล่าวมัน [1]

 

ขณะเดียวกันรอฟิเฎาะฮฺยังอ้างอีกว่า ชีอะฮฺกำเนิดมาจากดินพิเศษ พวกสุนนีย์นั้นถูกสร้างมาจากดินชนิดอื่น แล้วดินทั้งสองชนิดถูกนำมาเคล้ากัน ดังนั้น บาปอะไรที่พวกชีอะฮฺทำ นั่นคือผลมาจากดินของพวกสุนนีย์ ส่วนความดีของชาวสุนนีย์ก็คือผลมาจากดินของพวกชีอะฮฺ ในวันกิยามัต ความชั่วและบาปของชีอะฮฺจะถูกโยนให้พวกสุนนีย์จนหมดสิ้น และความดีของสุนนีย์ก็จะกลับไปเป็นของพวกชีอะฮฺ [2]

 

*****

 [1] ดู หนังสือ อัลมิรอซ์ โดย อัล มุฟีด  หน้า 125

[2] ดู อิลัล อัชชะรอฺอิอฺ  หน้า 490-491 และ บิหาร อัลอันวาร เล่ม 5 หน้า 247-248

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة