ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 138136  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?

เชค อัล มัจลิซีย์ ชาวชีอะฮฺ  ได้ยกหลักฐานที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาของการตั้งชื่อดังกล่าวในหนังสือ บิหาร อัลอันวารของท่านในบทที่ว่าด้วย “ฟัฏลุ อัรรอฟิเฏาะฮฺ วา มัดหุ อัตตัสมียะห์ บิฮา” ถึงหลายรายงานด้วยกัน  และเขาได้เล่าเรื่องที่สุไลมาน อัล อะมัช เข้าไปพบ อาบู อับดุลเลาะฮฺ ญะอฺฟัร อิบนุ มุหัมมัด (เป็นรู้จักในนามว่า อัศศอดิก) ซึ่งสุไลมาน อัล อะมัช พูดกับ อาบู อับดุลเลาะฮฺ ญะอฺฟัร อิบนุ มุหัมมัด ว่า “ฉันได้เป็นผู้ร่วมกับท่าน!! คนได้เรียกเราว่าเป็น รอฟิเฏาะฮฺ” แล้วอะไรคือ รอฟิเฏาะฮฺ? อาบู อับดุลเลาะฮฺ ญะอฺฟัร อิบนุ มุหัมมัด ก็ได้ตอบว่า “พวกนั้นไม่ได้เป็นผู้ตั้งหรือเป็นผู้กลุ่มแรกที่เรียกพวกเราเช่นนั้น แต่พระองค์อัลลอฮฺทรงได้ตั้งชื่อดังกล่าวแก่พวกเจ้าในคัมภีร์ เตารอต อินญีล ด้วยภาษาของนบีมูซาและนบีอีซา[1]

ความจริงที่ถูกต้อง เหตุที่ชีอะฮฺได้ชื่อว่า รอฟิเฎาะฮฺ(หมายถึงผู้ที่บอกปัดและปฏิเสธ)นั้น เป็นเพราะเมื่อคราวที่พวกชีอะฮฺได้เข้าไปหาท่าน ซัยด์ บิน อาลี บิน หุเสน บิน อาลี บิน อบี ตอลิบ  และเสนอแก่ท่านว่า จงรังเกียจ อบู บักร และอุมัร เสีย และจงได้อย่ารักเขาทั้งสอง แล้วพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่าน  ท่านซัยด์ ตอบกลับไปว่า  : ท่านทั้งสองเป็นสหายของ(ท่านรสูล ศ็อลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม)ปู่ฉัน และฉันยังนับถือการเป็นอิมามของท่านทั้งสองด้วย ดังนั้น ชาวชีอะฮฺจึงประกาศว่า  : ถ้าเช่นนั้นพวกเราขอปฏิเสธ (แยกตัวออกจาก) ท่าน  นับตั้งแต่นั้นมา ชาวชีอะฮฺ จึงได้ชื่อว่า รอฟิเฎาะฮฺส่วนผู้ที่ยอมรับท่านซัยด์ และแสดงความภักดีต่อท่าน ได้ชื่อว่า ซัยดิยะฮฺ[2]

บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮฺ ได้ชื่อว่า รอฟิเฎาะฮฺนั้น เป็นเพราะพวกเขาปฎิเสธและไม่ยอมรับการเป็นอิมามหรือเคาะลีฟะฮฺ ของท่านอบูบักร และ อุมัร รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา[3]   บ้างก็กล่าวว่า เหตุที่ชีอะฮฺถูกเรียกเช่นนั้น เป็นเพราะพวกเขาปฎิเสธ และบอกปัดหลักคำสอนของอิสลาม[4].

 

 

*****[1] ดูหนังสือดังกล่าว หน้า 65, 97 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงเล่มสำคัญของชีอะหฺในระยะหลัง

[2] เชค อับดุลลอฮฺ บิน อัลญับรีน ใน อัลตะลีกอต อะลามัตนิ อัล อิอฺติกอต   หน้า 108

[3] เชิงอรรถ มะกอลาต อัลอิสลามิยะฮฺ  โดย มุหฺยุดดีน อับดุลหะมีด (1/89)

[4] แหล่งอ้างอิงเดียวกัน

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة