ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137401  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
คำนิยม

ท่าน เชค อับดุลอาซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ

หัวหน้าสำนักการวิจัยด้านวิชาการและฟัตวา

ประธานองกรค์นักวิชาการอวุโส ประเทศซาอุดี อาระเบีย

 

จาก อับดุลอาซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ แด่ ท่านผู้มี  เกียติ ขออัลลอฮฺ ทรงประทานเตาฟีก

          อัสสลามุอะลัย วาเราะห์มะตุลลอฮฺ วะบารอกาตุฮฺ

กระผมแนะนำหนังสือที่ท่านผู้เขียนได้ส่งมาให้ผม เมื่อ10/2/1418 ฮ.ศ. โดยเฉพาะหนังสือเรื่อง ชีอะฮฺผมได้อ่านแล้ว ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ดีและสำคัญ หนังสือเล่มนี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปเผยแผ่ให้แพร่หลายในประเทศซาอุดี อาระเบีย และ โซนประเทศข้างเคียง

          ขอต่ออัลลอฮฺผู้อภิบาล ทรงให้หนังสือเล่มนี้เป็นคุณประโยชน์ตลอดไป และขอให้องค์ทรงประทานความบารอกัตในสิ่งที่ผู้เขียนได้ทุ่มเทให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

อัสสลามุอะลัย วาเราะห์มะตุลลอฮฺ วะบารอกาตุฮฺ

                      มุฟตีย์ ประเทศประเทศซาอุดี อาระเบีย

ประธานนักวิชาการอวุโส และสำนักการวิจัยและฟัตวา

 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة