ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 136763  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?

การศรัทธาของรอฟิเฎาะฮฺวางอยู่บนพื้นฐานแห่งการด่าทอ สาปแช่ง และกล่าวร้ายต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ ว่าเป็นพวกที่นอกรีตและตกศาสนา อัล กุลัยนีย์ ได้บันทึกใน "ฟุรูอฺอัลกาฟีย์"   ว่า มีรายงานจาก ญะอฺฟัร อะลัยฮิสสลาม กล่าวว่า :  “ผู้คนหลังการเสียชีวิตของท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ล้วนตกศาสนา(มุรตัด)  ยกเว้นสามคนเท่านั้น ฉันถามเขาว่า สามคนนั้นคือใคร ญะฟัรตอบว่า สามคนนั้น คือ อัล มิกดาด บิน อัล อัสวัด, อบู ซัร อัล ฆิฟารีย์  และสัลมาน อัล ฟาริซีย์ [1]

อัล มัจลิซีย์  ได้บันทึกใน “บิหาร อัลอันวาร” ว่า “บ่าวของท่านอาลี บิน หุเส็น ได้กล่าวแก่ท่านว่า : การรับใช้ท่าน คือภาระหน้าที่ของฉัน ดังนั้นท่านจะบอกฉันเกี่ยวกับผู้ชายสองคน คือ อบูบักร และอุมัรได้ไหม?

ท่านอาลี ตอบว่า : ทั้งสองเป็นกาฟิร ผู้ใดที่รักคนทั้งสองก็ย่อมต้องเป็นกาฟิรด้วย”

และรายงานจาก อบีหัมซะห์ อัษษุมาลีย์ ว่า เขาได้ถาม อาลี บิน อัล หุเส็น เกี่ยวกับอบูบักรและอุมัร อาลี บิน หุเส็น ตอบว่า “ทั้งสองเป็นกาฟิร และผู้ปฏิบัติตามเขาทั้งสองด้วย” [2]

 

ในดำรัสของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า

 ( ... وَيَنهى عَنِ الفحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ ... ) 

ความว่า : “และอัลลอฮฺ ทรงห้ามจากการทำลามกและชั่วช้า และการอธรรม”              (อันนะห์ 16:90)

 

อัล กุมมีย์  ได้อธิบายว่า : บรรดาอุลามาอฺชีอะฮฺกล่าวว่า “ฟะฮฺชาอฺ คือ อบูบักร, มุงกัร คือ อุมัร และ บัฆย์ คืออุษมาน” [3]

 

อัลมัจลิซีย์ ได้บันทึกในหนังของเขา “บิหาร อัลอันวาร” ว่า “หลักฐานได้ชี้ให้เห็นถึงการกุฟุรของ อบูบักร และ อุมัร รวมถึงบุคคลที่เหมือนทั้งสอง ผู้ที่สาบแช่งพวกเหล่านั้นจะได้รับผลบุญและปลอดภัยจากพวกเขา และความอุตริของพวกเขามีมากกว่าที่ได้กล่าวในเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่นๆอีกด้วย ในสิ่งที่ฉันได้กล่าวมานี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการทางนำจากอัลลอฮฺไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง”[4]

นอกจากนี้ อัลมัจลิซีย์ ได้บักทึกในหนังสือ “บิหาร อัลอันวาร” ว่า อบูบักร, อุมัร, อุษมาน และ มุอาวียะห์ ล้วนเป็นชาวนรก[5]

พวกชีอะฮฺ ได้กล่าว(ดุอา)ในหนังสือของพวกเขาชื่อ        อิห์กอก อัลหักฺ ของ อัลมัรอาชี ว่า : พรอันประเสริฐและความสันติสุขจากอัลลอฮฺจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัดและวงศ์วานของท่าน และการสาปแช่งจงมีแด่สองเจว็ดแห่งเผ่ากุเร็ช ผู้เป็นพ่อมดและมารร้าย และบุตรสาวของเขาทั้งสอง”[6] คนที่พวกชีอะฮฺหมายถึงคือ อบูบักรและบุตรสาวของท่าน อาอิชะฮฺ, อุมัรและบุตรสาวของท่าน หัฟเศาะห์ รอฏิยัลลอฮฺ อันฮุม

อัลมัจลิซีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า “อัลฺอะกอเอ็ด” เขาได้กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในการนับถือชีอะฮฺอิมามิยะฮฺ คือ การนิกาห์มุตอะห์เป็นเรื่องหะลาล การทำฮัจญ์ตะมัตตุอฺ และการเป็นอิสระหรือห่างไกลจากบุคคลสามคน(คือ อบูบักร อุมัร และ     อุษมาน), มุอาวียะห์, ยาซีด บิน มุอาวียะห์ และ ทุกคนที่ต่อสู้กับท่านเคาะลีฟะฮฺอาลี”[7]

ในวันอาชูรออฺ (วันที่สิบ เดือนมุหัรรอม) พวกเขาจะนำสุนัขมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอุมัร หลังจากนั้นก็จะช่วยกันตีและขว้างปาสุนัขตัวนั้นด้วยไม้และก้อนหินจนตาย แล้วก็นำลูกแกะมาตัวหนึ่ง และตั้งชื่อเป็นอาอิชะฮฺ แล้วพวกเขาจะช่วยกันถอนขนและรุมทุบตีมันด้วยรองเท้าจนตายในที่สุด [8]  นอกจากนี้ พวกเขายังจัดงานรื่นเริงเนื่องในวันที่อุมัร บิน อัลค็อตตอบ ถูกลอบฆ่าจนเสียชีวิต และพวกเขาได้ขนานนาม อบู ลุลูอะฮฺ อัลมะญูซีย์ ผู้เป็นฆาตกรว่า เป็น  บาบา ชุญาอุดดีน (หมายถึงผู้กล้าแห่งศาสนา) [9]   ขอ อัลลอฮฺ ทรงมอบความพอพระทัยแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺและอุมมะฮาตุล มุอฺมินีน ทุกคน อามีน

พี่น้องมุสลิมที่รัก จงดูเถิด ว่าคนนอกศาสนาพวกนี้ได้แสดงความเคียดแค้นและปฎิบัติตัวเลวทรามอย่างไรต่อผู้คนที่ดีที่สุด หลังจากบรรดานบี พวกเขาเป็นบรรดาเศาะหาบะฮฺที่อัลลอฮฺและ รสูลของพระองค์ได้ยกย่องให้เกียรติ ผู้ซึ่งประชาชาติทั้งหมดต่างให้การยอมรับในความเที่ยงธรรมและความประเสริฐของพวกเขา นอกจากนี้ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงยังจารึกว่าพวกเขาเป็นชนรุ่นที่ดีที่สุด ชนผู้เป็นทัพหน้า และพลีชีพในการญิฮาดเพื่ออิสลาม

 

 

*****

 [1] ดู ฟุรูอฺ อัลกาฟีย์   โดย อัล กุลัยนีย์ หน้า 115

[2] ดูหนังสือ บิหาร อัลอันวาร โดย อัลมัจลิซีย์ (69/137-138) ข้อสังเกตหรือข้อเท็จจริงที่ต้องทราบประการหนึ่งก็คือ ท่านอาลี บิน อัล หุเส็น และอะฮฺลิลบัยต์ ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับกล่าวหาเช่นนี้ เรื่องนี้เป็นการกุขึ้นมาของ   รอฟิเฎาะฮฺทั้งสิ้น

[3] ดู ตัฟสีร ของ อัลกุมมีย์ (1/390)

[4] บิหาร อัลอันวาร โดย อัลมัจลิซีย์ (30/230)

[5] ดู อ้างอิงเดิม (30/236)

[6] อิห์กอก อัลหักฺ (1/337)

[7] อัลฺอะกอเอ็ด โดย อัลมัจลิซีย์ หน้า 58

[8] ดู ตับดีด อัลเซาะลาม วะตันบีฮ อัลนิยาม โดย เชค อิบรอฮีม อัล ญับฮาน หน้า 27

[9] ดู อัลกุนา วัล อัลฺกอบ  โดย อับบาส อัลกุมมีย์ (2/55)


 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة