ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 136759  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?

อัลบะดาอฺ หมายถึง การประจักษ์หลังจากการปกปิด หรือหมายถึง เกิดความเห็นใหม่ (ที่ค้านกับที่เป็นอยู่) ซึ่งทั้งสองความหมายจะเกิดขึ้นหลังจากความเขลาหรือไม่มีความรู้ ทั้งสองความหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺ  แต่พวกรอฟิเฎาะฮฺกลับนำความเชื่อเรื่องบะดาอฺนี้มาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ.

 

อัร รอยยาน บิน อัล ศ็อลตฺ รายงานว่า : ฉันได้ฟัง อัร ริฎอ กล่าวว่า “อัลลอฮฺจะไม่ส่งนบี เว้นแต่ เพื่อห้ามปรามการดื่มเหล้า และยอมรับความเป็นบะดาอฺของอัลลอฮฺ” [1] 

 

อบี อับดิลลาฮฺ กล่าวว่า “ ไม่มีการเคารพต่ออัลลอฮฺด้วยสิ่งใด จะประเสริฐเท่า อัล บะดาอฺ” [2]

 

จงดูเถิดว่า พวกเขาถึงกับกล้าพาดพิงความเขลาต่ออัลลอฮฺ ในขณะที่อัลลอฮฺทรงตรัสเกี่ยวกับตัวท่านเองว่า :

 

( قُل لا يَعلمُ من في السَمَواتِ والأرضَ الغيبَ إلا اللهُ )

ความว่า : จงกล่าวเถิด ไม่มีผู้ใดเลยทั้งในชั้นฟ้าและบนหน้าแผ่นดิน ที่ล่วงรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัย นอกจากอัลลอฮฺ”.       ( สูเราะฮฺ อัล นัมลุ 27 : 65 )

 

ในทางกลับกัน พวกรอฟิเฎาะฮฺกลับมีความเชื่อว่า บรรดา อิมามของพวกเขาสามารถล่วงรู้ถึงสิ่งเร้นลับต่างๆ ไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดจากความหยั่งรู้ของพวกเขาได้…

นี่หรือคือคำสอนและความเชื่อของอิสลามที่ท่านศาสดามุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้นำมาเผยแผ่ !!!?

 

*****

 [1] ดู อุศูล อัลกาฟีย์   ของ อัลกุลัยนีย์ หน้า 40

[2] หนังสือเล่มเดิม ใน บท อัล เตาหีด (1/331)


 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة