ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 138133  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?

 

พวกรอฟิเฎาะฮฺเป็นผู้ที่กุความเชื่อนี้  อัล มุฟีด  ได้กล่าวว่า “พวกอิมามิยะฮฺล้วนมีความเห็นว่า ผู้ที่ตายไปแล้วบางส่วนจำนวนมากต้องฟื้นขึ้นอีกครั้ง(ก่อนวันกียามัต) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” [1] นั่นก็คือในช่วงท้ายชีวิตโลก อิมามคนสุดท้ายที่พวกเขาเรียกว่า อัล กออิม (ผู้ยืนหยัด) จะออกมาจากที่หลบซ่อน และประหารศัตรูที่เป็นนักการเมืองทั้งหมด หลังจากนั้นจะคืนสิทธิทั้งหมดให้เป็นของชีอะฮฺ ซึ่งถูกแย่งชิงไปโดยพวกอื่นมาเป็นเวลานานหลายศัตวรรษ [2]

ซัยยิด อัร มุรตะฎอ ในหนังสือ  อัลมะสาอิล อัลนาศิริยะห์  ได้กล่าวว่า : อบู บักร และอุมัร จะถูกจับกางเขนบนต้นไม้ ในวันแห่งการปกครองของอัล มะห์ดี อิมามคนที่สิบสอง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ยืนหยัดแห่งครอบครัวมุหัมมัด ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่เขียวสด แต่หลังจากที่คนทั้งสองถูกนำไปกางเขนไว้ มันก็จะแห้งตาย [3]

อัล มัจลิสซีย์ ในหนังสือ หักฺกุลยะกีน ได้รายงานจาก มุหัมมัด อัล บากิร ว่า : เมื่อกำเนิดมะห์ดี อาอิชะห์ก็จะฟื้นขึ้น เพื่อมารับการลงทัณฑ์ที่ผิดประเวณี” [4]

ความเชื่อในเรื่องนี้ เติบใหญ่มาเรื่อยๆ จนกระทั่งพวกเขาเชื่อว่า ชีอะฮฺและบรรดาอิมามทุกคนของพวกเขา จะฟื้นขึ้นพร้อมกับคู่ปรับของพวกเขาทั้งหมด ความเชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงความเคียดแค้นที่สุมอยู่ในหัวใจของพวกเขา และได้กลายมาเป็นเรื่องราวไร้สาระที่พวกเขากุขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่พวกสะบะอียะฮฺใช้ในการปฏิเสธวันอาคีรัต

                การฟี้นอีกครั้ง หมายถึง การที่ได้ล้างแค้นหรือแก้แค้นต่อผู้ที่เป็นศัตรูของชีอะฮฺ แต่แล้วใครคือศัตรูของชีอะฮฺ?? พี่น้องมุสลิมครับ การรายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความอิจฉาริษยาของชีอะฮฺต่อมุสลิม และความจงรักภักดีของเขาต่อยิวและคริสเตียน

อัลมัจลิซีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา บิหาร อัลอันวาร  “รายงานจาก อบู บะศีร จาก อบู อับดุลลอฮฺ กล่าวว่า :  เขาได้บอกแก่ฉันว่า “โอ้ อบู มุหัมมัด ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเห็น การลงมาของท่าน อัลกออิม(ผู้ยืนยัด)สู่มัสยิด อัล ซะห์ละห์ พร้อมกับครอบครัวเขา...” จนถึงคำพูดของเขาที่ว่า ฉันได้ถามว่า : แล้วพวกที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้รับการตอบแทนจากผู้ยืนยัดเช่นไร? อบู บะศีร ตอบว่า : ให้ความจำนนต่อพวกเขา เหมือนที่ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้ให้จำนนต่อพวกเขาด้วยการที่พวกเขาต้องจ่ายภาษี ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ที่น่าเวทนา ฉันก็ได้ถามว่า แล้วใครคือศัตรูของพวกท่าน? เขาตอบว่า : โอ้ อบู มุหัมมัด!! ศัตรูนั้นคือคนที่ขัดแย้งต่อพวกเรา ในการปกครองของเรา แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺได้หะลาลเลือดเนื้อของพวกเขา เมื่อใดที่ผู้ยืนยัดมาถึง แต่วันนี้ สิ่งดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพวกเราและพวกท่านอยู่     เมื่อผู้ยืนยัดลงโทษพวกเขาเพื่ออัลลอฮฺ เพื่อรสูล และเพื่อพวกเราทุกคน ก็จะไม่มีใครมาล่อลวงท่านอีก[5]

พี่น้องมุสลิมดูซิครับ ว่าอิมามมะห์ดีย์ ของชาวชีอะฮฺ ได้ยอมจำนนทุกอย่างต่อยิวและคริสเตียน แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาทำสงความกับผู้ที่ไม่สอดคล้องกับพวกเขานั้นคือชาวสุนนะห์ มีคำกล่าวของชีอะฮฺผู้หนึ่งว่า นี้คือการตอบแทนต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่ออะห์ลุ อัลบัยตฺ แต่ชาวสุนนะห์ไม่ได้เป็นศัตรู ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ต้องได้รับการตอบแทนด้วยการหลั่งเลือดจากอิมามมะห์ดีย์ ของพวกรอฟิเฏาะฮฺ

ผมขอเรียนให้ทราบว่า มีการรายงานจำนวนมากจากรอฟิเฏาะฮฺที่ยืนยันว่า อัลนาศิบะห์ คือชาวสุนนะห์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้จากหนังสือ อัลมะหาสิน อัลนัฟสานิยะห์ โดย หุเสน อาลา อุศฺฟูร อัลดารอซีย์ อัลบะห์รอนีย์, อัชชิฮาบ อัลซากิบ ฟี บายาน มะอฺนา อัลนาศิบ โดย ยูซุฟ อัลบะห์รอนีย์

 

*****

 [1] ดู อะวาอิล มะกอลาต โดย อัล มุฟีด  หน้า 51

[2] ดู อัลคุตูต อัลอะรีเฏาะฮฺ   โดย มุฮิบบุดดีน อัล คอติบ   หน้า 80

[3] ดู อะวาอิล มะกอลาต โดย อัล มุฟีด  หน้า 95

[4] ดู  หักฺกุลยะกีน  ในหน้า 347

[5] ดู บิหาร อัลอันวาร โดย อัลมัจลิซีย์ 52/376


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة