ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137403  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?

 รอฟิเฎาะฮฺมองว่าการปกครองนอกเหนือจากอิมามทั้งสิบสองนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ผิด ใน อัลกาฟี บิชัรฮิ อัลมาซินดะรอนีย์  และ อัลฆีบะห์   โดย อัน นุมานีย์  จาก อบี ญะฟัร ได้กล่าวว่า : ธงที่ถูกชูขึ้นก่อนการกำเนิดอิมามผู้ยืนหยัด(อิมามมะห์ดีของรอฟิเฎาะฮฺ) เจ้าของมันย่อมต้องเป็นจอมซาตาน [1]

เป็นสิ่งต้องห้ามที่จะเชื่อฟังผู้นำที่ไม่ได้มาจากการกำหนดของอัลลอฮฺ นอกเสียจากโดยการเสแสร้ง(ตะกียะห์) พวกเขาเรียกบรรดาผู้นำและคอลีฟะห์ของมุสลิมทั่วไปว่าเป็น ผู้นำที่อยุติธรรม ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เหมาะสม และอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นนี้ โดยเฉพาะ อบู บักร อุมัรและอุษมาน ยกเว้นบรรดาอิมามของพวกเขาเท่านั้น

อัล มัจลิสซีย์ เจ้าของ บิหาร อัลอันวาร  ซึ่งเขาเป็นหนึ่งที่ทำให้ชีอะฮฺหลงทาง ได้กล่าวถึงคอลีฟะห์ทั้งสามว่า : พวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกเสียจากผู้ที่แย่งชิง โหดร้าย และกบฏต่อศาสนา ขออัลลอฮฺสาปแช่งพวกเขา และบรรดาผู้ที่ติดตามพวกเขาทั้งหมดที่ทำร้ายอะห์ลิลบัยต์ ทั้งคนรุ่นก่อนและรุ่นหลัง [2]

นี่คือคำพูดของผู้นำชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของชีอะฮฺ ผู้เป็นเจ้าของหนังสือที่พวกเขายกย่องเชื่อถือเป็นที่หนึ่ง เป็นคำพูดที่กล่าวหาเหล่าศอหาบะห์ ชนรุ่นที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดานบี

ด้วยพื้นฐานเช่นนี้ พวกเขาจึงมองว่า ทุกคนที่ให้การสนับสนุนคอลีฟะห์ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ร้ายด้วยกันทั้งนั้น อัล กุลัยนีย์ ได้รายงานจาก อุมัร บิน ฮันซอละห์  ว่า : ฉันได้ถาม อบู อัลดิลลาฮฺ ถึงชายสองคนที่มีเรื่องขัดแย้งในเรื่องหนี้หรือการแบ่งทรัพย์ว่าสามารถที่จะนำเรื่องไปฟ้องผู้ปกครองหรือตุลาการ(ที่เป็นสุนนีย์) ได้หรือไม่ ? ท่านตอบว่า : ผู้ใดที่ยอมรับการพิพากษาจากพวกเขา ไม่ว่าจะถูกหรือผิด นั่นแสดงว่าเขาได้ยอมรับพวกซาตาน และสิ่งใดที่ถูกตัดสินให้แก่ผู้ใด ผู้นั้นได้เอามันด้วยอธรรม ถึงแม้มันจะเป็นของเขาโดยถูกต้อง เพราะเขาได้เอามันมาด้วยการตัดสินของพวกอธรรม [3]

 

 

โคมัยนี ได้ให้ข้อสังเกตแก่รายงานนี้ว่า : ท่านอิมามเองได้ห้ามการเรื่องไปให้ผู้นำและตุลาการของพวกเขา(หมายถึงพวกสุนนะห์)พิพากษา และถือว่าการกระทำเช่นนั้น เป็นการเข้าไปหา และยอมรับพวกตอฆูต(ซาตานหรืออธรรม) [4]

ในหนังสือ อัตตะกียะห์ ฟี ฟิกฮฺ อะฮฺลิสสุนนะห์ บทที่เก้า เรื่องการเสแสร้งในการทำญิฮาด ว่าด้วยการยอมรับความกรุณาแห่งโองการของอัลลอฮฺ คำกล่าวของเชค มุสลิม อัดดาวะรีย์ ถึงการทำงานกับผู้นำที่เป็นผู้ร้าย เขาหมายถึงผู้นำชาวที่เป็นชาวสุนนีย์ ด้วยคำกล่าวว่า แท้จริงการทำงานกับบรรดาสุลตาน(ผู้นำ)แบ่งออกเป็นสามประเภท :

ประเภทแรก คือ ตั้งใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของมุอฺมิน [5] และเพื่อเป็นการช่วยเหลือที่เป็นผลประโยชน์ต่อมุอฺมินด้วยกัน นี้เป็นประเภทที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ทำงาน

ประเภทที่สอง คือ ทำงานเพื่อเป็นค่าครองชีพ และชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ประเภทนี้อนุญาตให้กระทำได้ แต่เป็นเรื่องน่ารังเกียจ หากจะให้ดี ก็ทำเพื่อพี่น้องมุอฺมิน เป็นการช่วยเหลือความยากลำบากของพวกเขา และการกระทำเช่นนี้จะเป็นการลบล้างบาปสำหรับเขา

ประเภทสุดท้าย คือ การทำงานเพราะความจำเป็น เพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดืม ประเภทนี้ อนุญาตให้กระทำได้และมิใช่เป็นเรื่องที่รังเกียจ [6]

พี่น้องมุสลิม ดูสิครับว่า พวกชีอะฮฺถือว่าชาวสุนนีย์เป็นพวกที่อธรรมได้เช่นไร?? และพวกชีอะฮฺอนุญาติให้ทำงานกับผู้ปกครองที่เป็นชาวสุนนีย์ ด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อชาวชีอะฮฺโดยรวม ดังนั้นการกระทำนั้นก็จะเป็นที่อนุญาต นี้เป็นที่รู้ๆกันในบรรดาชาวชีอะฮฺ และชีอะห์รอฟิเฏาะฮฺ พวกเขาจะให้การนับถือต่อผู้นำของพวกเขาเท่านั้น เช่นเดียวกันที่พวกเขาจะไม่ทำงานที่ใดที่หนึ่ง นอกเสียจากพวกเขาจะได้ครอบครองที่นั้น และพวกเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ชาวสุนนีย์ออกห่างจากกิจการนั้นๆ เพื่อพวกเขาจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง!!

ขอพระองค์ทรงให้มุสลิมห่างไกลจากความเลวร้ายของชีอะฮฺ

*****

 [1] ดูอัลกาฟี บิชัรฮิ อัลมาซินดะรอนีย์  12/371 และ บิหาร อัลอันวาร 25/113

[2] ดู  บิหาร อัลอันวาร   เล่มที่ 4  หน้า  385

[3] ดู อัลกาฟีย์ โดย อัล กุลัยนีย์  (1/67) , อัตตะห์ซีบ (6/301) , มันลา ยะห์ฏุรฮุ อัลฟะกีฮฺ (3/5)

[4] ดู อัลหุกูมะห์ อัลอิสลามียะห์ โดย โคมัยนี  หน้า 74

[5] มุอฺมินในที่นี้ หมายถึง พวกชีอะฮฺ ซึ่งพวกชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺจะเรียกพวกเขาเองว่า มุอฺมิน

[6] ดู กีตาบ อัตตะกียะห์ เรื่อง ฟิกฮฺ อะห์ลิลบัยต์ ตักรีร ลิ อับหาษ สะมาหะฮฺ อายะติลลาฮฺ โดย เชค มุสลิม อัดดาวะรีย์ เล่ม 2 หน้า 153


 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة