ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137443  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
คำนำผู้เขียน

มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว  พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุดจงมีแด่ท่าน รสูล วงศ์วานของท่าน และบรรดาเศาะหาบะฮฺ

 

สิ่งที่ชักจูงให้ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะฉันได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก เพื่อการเผยแผ่และเชิญชวนสู่แนวคิดรอฟิเฎาะฮฺในยุคปัจจุบัน ที่ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีคูณ ในขณะที่มุสลิม(ชาวสุนนีย์) ส่วนใหญ่กลับหลับไหล ไม่ยอมรับรู้ถึงอันตรายของพวกรอฟิเฎาะฮฺ และความเชื่อของพวกเขาที่เต็มไปด้วยการตั้งภาคีย์(ชิริก)ต่ออัลลอฮฺ การกล่าวหาอัลกุรอานและใส่ไคล้บรรดาเศาะหาบะฮฺ รวมทั้งความคลั่งไคล้ที่เลยเถิดของพวกเขาในการยกย่องบรรดาอิมาม ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเขียนสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นคำตอบให้กับความคลุมเครือต่างๆเกี่ยวกับแนวคิดของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ด้วยวิธีการเขียนที่รวบรัด ซึ่งเป็นการตามแบบอย่างงานเขียนของ เชค อับดุลลอฮฺ บิน อับดุรเราะห์มาน อัลญับรีน ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่า อัลตะอฺลีก้อต อะลา มัตนิ ลัมอะติล อิอฺติก้อด.

 

เนื้อหาส่วนใหญ่ได้อ้างมาจากหนังสือที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของชีอะฮฺเอง และมีบางส่วนที่ได้อิงมาจากหนังสือของ    อุละมาอฺ ชาวสุนนีย์ ซึ่งได้เขียนตอบโต้และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและความเชื่อผิดๆของชีอะฮฺ ที่หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงแท้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตั้งภาคีย์ต่อ   อัลลอฮฺความคลั่งไคล้ต่อบรรดาอิมามที่เลยเถิด การโป้ปดมดเท็จ การด่าทอ ใส่ไคล้ และบั่นทอนเกียรติอันสูงส่งของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

 

ในหนังสือที่สั้นและกระทัดรัดเล่มนี้ ฉันพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะแฉข้อตำหนิและประณามชีอะฮฺ ด้วยการอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยอมรับของชีอะฮฺเอง ดังที่ท่าน เชค อิบรอฮีม บิน     สุลัยมาน อัล ญับฮาน ได้กล่าวว่า :  นี่ผู้เป็นชีอะฮฺ! เราจะแฉท่านด้วยปากของท่านเอง.

 

                ท้ายนี้ ฉันขอวิงวอนเอกองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานผลและความดีของหนังสือเล่มนี้ แก่ผู้ที่มีสติในการคิด ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงตรัสว่า :

 

 ( إنَّ فيِ ذَلِكَ لَذِكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلبٌ أو أَلقى السّمعَ وهوَ شَهَيدٌ )

ความว่า : แท้จริงในการดังกล่าว แน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ หรือผู้รับฟัง และประจักษ์เช่นพยาน                               (สูเราะฮฺ กอฟ 50:37)

 

ฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนพวกเขา ด้วยคุณความดีในสิ่งที่พวกเขาทำด้วย

พรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุด  จงมีแด่ท่าน รสูลุลลอฮฺ บรรดาวงศ์วาน และเศาะหาบะฮฺของท่าน.

 

ผู้เขียน

อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัลสะละฟีย์


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة