اخبارها » ممانعت دولت هند از نماز گذاران برای ادای نماز در مسجد تاج محل

أضيفت في : 03-09-2018

دادگاه عالی هند روز دوشنبه حکم کرده ، که مسلمانان در مسجد تاج محل نماز نخوانند به دلیل محافظت کردن از مسجد تاج محل چونکه این مسجد از معماریهای بسیار قدیم اسم

دادگاه عالی هند روز دوشنبه  حکم کرده ، که مسلمانان در مسجد تاج محل نماز نخوانند به دلیل محافظت کردن از مسجد تاج محل چونکه این مسجد از معماریهای بسیار قدیم اسم