اخبارها » نیروهای امنیتی از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در کرمان ممانعت کردند

أضيفت في : 26-05-2018

ماموران امنیتی از برگزاری نماز جمعه در یک نمازخانه اهل سنت کرمان جلوگیری کردند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماموران امنیتی کرمان از برگزاری نماز جمعه در نمازخانه محله جمال الدین اسدآبادی کرمان جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی از ورود نمازگزاران اهل سنت به این نمازخانه جلوگیری نموده و با تهدید و ارعاب، نسبت به برگزاری نماز جمعه؛ به مولوی عبدالحکیم کُرد، امام جمعه و جماعت این محله هشدار دادند.

ماموران امنیتی از برگزاری نماز جمعه در یک نمازخانه اهل سنت کرمان جلوگیری کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماموران امنیتی کرمان از برگزاری نماز جمعه در نمازخانه محله جمال الدین اسدآبادی کرمان جلوگیری کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی از ورود نمازگزاران اهل سنت به این نمازخانه جلوگیری نموده و با تهدید و ارعاب، نسبت به برگزاری نماز جمعه؛ به مولوی عبدالحکیم کُرد، امام جمعه و جماعت این محله هشدار دادند.
گفتنی است: پیشتر نیز بارها نهادهای امنیتی، مانع ادای شعائر دینی اهل سنت در کلان شهرهای کشور شده و تعداد زیادی از مساجد و نمازخانه ها را تخریب و یا پلمب کرده اند