ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137409  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ

1.       ฟะตาวา โดย ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ

2.       มินฮาจ อัสสุนนะห์ โดย เชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ

3.       อัลมิลัล วันนิหัล โดย อัชชะฮฺริสตานีย์

4.       อัลฟัรกุ บัยนา อัลฟิร็อก โดย อัล บัฆดาดีย์

5.       มะกอลาต อัลอิสลามิยีน โดย อัล อัชอะรีย์

 

Ø หนังสือที่เขียนยุคปัจจุบัน

1.     หนังสือของท่าน เชค อิห์สาน อิลาฮี ซอฮีร

2.     มัสอะละฮฺ อัตตักรีบ โดย เชค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีย์

3.     อุศูล มัซฮับ ชีอะฮฺ อัลอิษนา อะชาริยะฮฺ

      โดย เชค ดร. นาศิร อัลกอฟาซีย์

4.     หนังสือของท่าน เชค มุหัมมัด มาลุลลอฮฺ

5.     บัซลุล อัลมัญฮูด ฟี มุชาบะฮะฮฺ อัรรอฟิเฏาะห์ ลิล ยะฮูด โดย อัลดุลลอฮฺ อัลญะมีลีย์

6.     หัตตา ลา นันคอดิอฺ โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอาซีซ

7.     อัชชีอะฮฺ อัสอิษนา อะชารียะฮฺ วา ตักฟีรุฮุม ลิ อุมูม อัลมุสลิมีน โดย อับดุลลอฮฺ อัส สะลาฟีย์

8.     มัน กอตะลา หุเสน โดย อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลอะซีซ

9.     อัลบูรฮาน ฟี ตับรีอะฮฺ อบี ฮุร็อยเราะฮฺ

10.  อัล อินติศอร์ ลิศศุหุบ วัลอาล โดย ดร. อิบรอฮีม อัรรุหัยลีย์

11.  กัชฟุ อัลญานีย์ มุหัมมัด อัตตีญานีย์ โดย เชค อุษมาน อัลคอมีส

12.  บัล ฏอลัลตา ฟี ร็อด อบาตีล อัตตัยญานีย์

13.  มะอา อัลอิษนัย อะชารียะฮฺ ฟี อัลอุศูล วา อัลฟุรูอฺ

โดย ดร. อาลี อีสสาลูส

14.  ตัดดีด อัซซอลาม วะตันบีฮฺ อันนิยาม อะลา คอตฺริ อัตตัชยีอฺ อะลา อัสมุสลิมีน วา อัลอิสลาม โดย เชค สุลัยมาน อัลญับฮาน

 

และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้

 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة