ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 126493  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง

นี่คือคัมภีร์จากองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกรและปรีชายิ่งถึง       มุหัมหมัด ผู้เป็นนบีของพระองค์ เป็นรัศมีของพระองค์ เป็นทูต เป็นผ้าม่าน เป็นผู้ชี้ทาง ซึ่งนำลงมาโดยวิญญาณอันซื่อสัตย์ จากเบื้องบน ณ องค์อภิบาลแห่งสากลโลก โอ้ มุหัมหมัด จงเชิดชูนามของข้า จงขอบคุณต่อคุณของข้า และอย่าได้ขัดต่อความดีของข้า แท้จริงข้าคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้านอกจากข้า ผู้หักล้างเหล่าผู้อหังการ ผู้ช่วยเหลือคนที่ถูกทารุณ และผู้เป็นเจ้าหนี้แก่หนี้คุณทั้งหมด แท้จริงข้าคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้านอกจากข้า ดังนั้นผู้ใดที่ปรารถนานอกเหนือจากความประเสริฐของข้า หรือเกรงต่อความยุติธรรมของผู้อื่นนอกเหนือจากข้า แน่นอนข้าต้องทรมานเขาด้วยการทรมานที่ข้าไม่เคยทรมานผู้ใดเลยในสากลโลก ดังนั้นจงมอบความภักดีต่อข้าเท่านั้น และจงพึ่งข้าเพียงผู้เดียว แท้จริงข้าจะไม่ส่งนบีผู้ใดผู้หนึ่งแล้วข้าก็ทำให้ช่วงเวลานั้นสมบูรณ์ จนชีวิตของเขาล่วงลับ นอกเสียจากข้าได้กำหนดผู้สืบทอดต่อจากเขา และแท้จริงข้าได้มอบความประเสริฐให้แก่เจ้าเหนือบรรดาบนีทั้งหมด และได้ให้ความประเสริฐแก่ผู้สืบทอดของเจ้าเหนือผู้สืบทอดทั้งหมด และข้าได้ให้เกียรติเจ้าด้วยราชสีห์ผู้เป็นหลานของเจ้าสองคน คือ หะสัน และหุเสน และข้าได้ทำให้หะสันเป็นคลังแห่งความรู้ของข้า หลังจากบิดาของเขา และได้ทำให้หุเสนเป็นคลังแห่งโองการของข้า และได้มอบเกียรติแห่งการพลีชีพ และบั้นปลายแห่งความสุข เขาจึงเป็นชะฮีดที่เลิศที่สุด และสูงศักดิ์ที่สุดในหมู่ผู้พลีชีพ ข้าได้กำหนดให้วาจาอันสมบูรณ์อยู่กับเขา รวมทั้งหลักฐานอันแน่นหนักอีกเช่นเดียวกัน ด้วยลูกหลานของเขา ข้าจะแทนบุญและคาดโทษ ผู้แรกคือ อาลี ผู้นำแห่งมวลผู้เคารพภักดี และเครื่องประดับเหล่า วะลีของข้าที่ผ่านๆ มา และบุตรของเขาผู้คล้ายกับปู่ของเขา      มุหัมมัด อัลบากิร ซึ่งเป็นวิทยะแห่งข้าและคลังแห่งความปรีชาแห่งข้า ผู้ที่ไม่มั่นใจในญะฟัร จะล้มละลายสิ้น ผู้ที่ต้านเขาก็เหมือนผู้ต่อต้านข้า เป็นคำมั่นสำหรับข้าที่ต้องให้เกียรติญะฟัรและให้ความปลาบปลื้มแก่เขาด้วยบรรดาผู้ติดตาม ผู้ช่วยเหลือและผู้ใกล้ชิด ด้วยผู้ช่วยของเขา มูซา ฟิตนะห์อันมืดมิดจะถูกลบล้าง เพราะสายเชือกแห่งการกำหนดของข้ายังไม่ขาด และหลักฐานของข้าไม่ได้หาย และบรรดาผู้ใกล้ชิดของข้าได้ดื่มด้วยจอกที่เปี่ยมน้ำ ผู้ใดทีขัดใครคนหนึ่งในหมู่พวกเขา แน่แท้เขาได้ขัดการประทานของข้า และผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงโองการหนึ่งในคัมภีร์ของข้า แน่แท้เขาได้กล่าวอ้างคำโกหกต่อข้า ความหายนะจงมีแด่ผู้ที่ปั้นแต่งและต่อต้านหลังช่วงสมัยของมูซา ผู้เป็นบ่าวที่ข้ารักและข้าเลือกให้อลี ผู้เป็นวะลีของข้า ผู้ช่วยข้า (...)[1] ข้าได้ทดสอบเขาให้เป็นผู้ที่มีพลังในการเป็น นบี คนที่สังหารเขาคือปีศาจผู้เย่อหยิ่ง เขาถูกฝัง ณ เมืองที่สร้างขึ้นโดยบ่าวผู้ภักดี ใกล้ๆ กับผู้ที่ชั่วร้ายที่สุด เป็นคำมั่นของข้าที่ต้องสั่งเขาด้วยลูกของเขามุหัมมัดผู้เป็นคนสืบทอดการปกครองและความรู้หลังจากเขา ดังนั้นเขาจึงเป็นคลังแห่งความรู้ของข้า เป็นแหล่งความลับของข้า เป็นสักขีพยานแก่ข้าต่อสรรพสิ่งทั้งหมด ไม่มีบ่าวผู้ใดที่ศรัทธาในเขา นอกเสียจากข้าต้องให้สวรรค์แก่เขาและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเขาเจ็ดสิบคนที่ต้องลงนรก และข้าจะมอบบั้นปลายอันเป็นสุขแก่ลูกของเขา อาลี ผู้เป็นผู้ใกล้ชิดและผู้ช่วยเหลือข้า เป็นสักขีต่อสรรพสิ่งของข้า และเป็นผู้รักษาโองการของข้า ข้าจะให้กำเนิดจากเขาซึ่งผู้เผยแพร่ไปยังเส้นทางของข้า ผู้เป็นคลังแห่งความรู้ข้าที่ดี และข้าจะทำให้สมบูรณ์ด้วยบุตรของเขา (...) [2] เป็นความเมตตาแก่สรรพสิ่งในสากลโลกที่สมบูรณ์ดั่งมูซา งดงามดั่งอีซา อดทนเช่นอัยยูบ ดังนั้นเหล่าผู้ใกล้ชิดข้าในสมัยของเขาจะนอบน้อม หัวของพวกเขาจะสยบด้วยความภักดี เช่นที่พวกเติรก์และอัล ดัยลัม จะยอมสยบ ดังนั้นพวกเขาจะถูกสังหาร ถูกเผา และอยู่ในความกลัว และหวาดเกรง แผ่นดินจะนองด้วยเลือดของพวกเขา ความหายนะแผ่กระจายยังสตรีของพวกเขา นั่นคือวะลีของข้าที่แท้จริง ด้วยพวกเขาข้าจะปัดเป่าฟิตนะห์ที่มืดมิด ด้วยพวกเขาข้าจะคลายวิบัติ พันธนาการ และโซ่ตรวน พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการศอลาวาต จากผู้ภิบาลพวกเขาและความเมตตาของพระองค์  พวกเขาคือผู้ที่ได้รับการชี้นำ

อับดุรเราะห์มาน บิน สาลิม กล่าวว่า : อบู บุซัยร์ ได้พูดว่า : ถ้าในชีวิตท่าน ท่านไม่ได้ฟังนอกจากคำพูดนี้ย่อมต้องพอเพียงแล้ว ดังนั้นจงรักษามันยกเว้นจากผู้เป็นเจ้าของมัน [3] *

 

 

*****

 [1] จุดในวงเล็บเป็นคำที่ผู้เขียนไม่สามารถนำลงหนังสือได้เพราะไม่ชัดเจน

[2] จุดในวงเล็บเป็นคำที่ไม่ชัดอีกเช่นกัน

[3] ดู อัลกาฟีย์ ของ อัล กุลัยนีย์ (1/527) และอัลวาฟี  ของ อัล ฟัยฎ์ อัล กาชานี เล่มหนึ่ง (2/72) และอิกมาล อัดดีน ของ อิบนุ บาบะวัยห์ อัล กุมมีย์ หน้า 301-304 และอิอฺลาม อัลวะรอ ของ อบู อาลี ตัต ตอบรอซีย์ หน้า 152

*  รอฟิเฎาะฮฺอ้างแผ่นกระดานของฟาติมะห์ คือโองการที่ญิบรีลนำลงมาแก่ฟาติมะห์หลังจากท่านนบีเสียชีวิต และอาลีได้นั่งฟังโองการเหล่านี้ (ดู อัลกาฟีย์  เล่ม 1 หน้า 240-241) และนี่เป็นการปั้นแต่งและการโกหกที่ร้ายแรง เพราะวะห์ยูหรือการประทานโองการได้จบลงหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิต อย่างไรก็ตามพวกเขาถือว่าแผ่นกระดานนี้เป็นเหมือนอัลกรุอานในความเชื่อของชีอะฮฺ

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة