ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137436  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ

นำมาจากหนังสือ ฟัศลุ อัลคิตอบ 

 

โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา จงศรัทธาต่อสองรัศมีที่เราได้ประทานลงมา ซึ่งทั้งสองได้อ่านโองการของเราแก่พวกเจ้า ทั้งยังได้เตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่ * รัศมีสองประกาย อันหนึ่งมาจากอีกอันหนึ่ง และข้าเป็นผู้ที่รับฟังและรับรู้ยิ่ง * แท้จริงผู้ที่ปฏิบัติตามศาสดาในโองการ พวกเขาจะได้รับสวรรค์ที่เต็มด้วยความสุข * และผู้ที่ปฏิเสธหลังจากได้ศรัทธาแล้ว ด้วยการทรยศต่อคำปฏิญาณ และสัญญาที่ได้ให้ไว้กับศาสดา พวกเขาจะถูกโยนลงไปในไฟแห่งการทรมาน * พวกเขาทำร้ายตัวพวกเขาเอง และขัดขืนผู้สืบทอดของศาสดา พวกเขาจึงถูกรดด้วยน้ำร้อนแห่งนรก * แท้จริงอัลลอฮฺผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเจิดจรัสด้วยความประสงค์แห่งพระองค์ และทรงเลือกบรรดา มลาอิกะฮฺ และทรงสร้างในบรรดาผู้ศรัทธา พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในการสร้างของพระองค์ด้วยพระประสงค์ทั้งสิ้น ไม่มีพระเจ้านอกจากองค์ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่ง * แท้จริงคนรุ่นก่อนได้คิดร้ายต่อศาสดาของพวกเขา ดังนั้นอัลลอฮฺจึงทรงจัดการกับแผนร้ายของพวกเขา แท้จริงการจัดการของข้าย่อมหนักและเจ็บปวด * แท้จริงอัลลอฮฺได้ทำลาย อาด และ ษะมูด ด้วยสิ่งที่พวกเขาก่อ และได้ทำให้เรื่องของพวกเขาเป็นบทเรียนแก่พวกเจ้า ไฉนเจ้าจึงไม่ทบทวน * เช่นเดียวกับ ฟิรเอาน์ ด้วยการที่ได้ก่อกรรมกับมูซาและฮารูน ข้าได้จมเขาและผู้ติดตามเขาทุกคน * เพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายให้พวกเจ้า และแท้จริงพวกเจ้าส่วนใหญ่นั้นกลับประพฤติร้าย * แท้จริง อัลลอฮฺ จะทรงรวบรวมพวกเขา ในวันแห่งการรวม ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถตอบได้เมื่อถูกสอบสวน * แท้จริงนรกนั้นคือที่พำนักของพวกเขา และอัลลอฮฺทรงรอบรู้และปรีชายิ่ง * โอ้ ผู้เป็นรสูล จงบอกคำเตือนของข้าเพื่อพวกเขาจะได้รู้ * พวกที่ออกห่างจากโองการและบัญญัติของข้า ย่อมขาดทุน * เช่นเดียวกันกับผู้ที่รักษาสัญญาของเจ้า เพราะฉันจะตอบแทนพวกเขาด้วยสวรรค์แห่งความสุข * แท้จริง อัลลอฮฺ เป็นผู้ที่ครอบครองการอภัยและการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ * และแท้จริงอลีนั้น เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ยำเกรง * และแท้จริงเราจะคืนสิทธิของเขาทั้งหมดในวันแห่งการตอบแทน * เราไม่ได้เผลอต่อสิ่งที่เขาถูกทำโดยไม่เป็นธรรม * และเราได้ให้เกียรติแก่เขาเหนือครอบครัวเจ้าทั้งหมด เพราะแท้จริงเขาและลูกหลานของเขาเป็นผู้ที่อดกลั้นยิ่ง * และแท้จริงศัตรูของพวกเขา เป็นผู้นำของพวกผู้ร้าย * จงกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธหลังจากการศรัทธา พวกเจ้าได้ขวนขวายการประดับประดาแห่งชีวิตโลก และได้รีบใช้มัน โดยลืมสิ่งที่อัลลอฮฺและ รสูลได้สัญญากับพวกเจ้า และยังทำลายคำมั่นหลังจากที่พวกเจ้าได้ปฏิญาณแล้ว และแท้จริงเราได้ยกการเปรียบเทียบให้พวกเจ้าแล้ว เผื่อพวกเจ้าจะได้รับการชี้นำ * โอ้ ผู้เป็นรสูล แน่นอนเราได้ประทานแก่เจ้า ซึ่งโองการที่ชัดแจ้งของเราแล้ว ในนั้นมีว่าผู้ใดที่ตายด้วยการศรัทธาและมอบความภักดีให้เขาหลังจากเจ้า ย่อมต้องเจิดจรัส * ดังนั้นจงห่างไกลจากพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่หันเหออกห่าง * แท้จริงเราจะเรียกพวกเขา * ในวันที่ไม่มีสิ่งใดช่วยพวกเขาได้ และพวกเขาจะไม่ได้รับความเมตตา * แท้จริงสำหรับพวกเขานั้น คือนรกโลกันตร์ที่เป็นแหล่งพำนัก พวกเขาหนีจากมันไม่พ้น * ดังนั้นจงกล่าวตัสบีหฺด้วยนามขององค์อภิบาลของเจ้า และจงอยู่ในหมู่ผู้กราบ * และแท้จริงเราได้ส่งมูซาและฮารูนด้วยสิ่งที่   มูซาได้มอบหมาย แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังฮารูน * ดังนั้นคือการอดทนที่ดีเลิศ จากนั้นเราได้ทำให้พวกเขามีที่เป็นลิง และหมู และเราได้สาปแช่งพวกเขาจนถึงวันที่พวกเขาฟื้น * ดังนั้น จงอดทนเพราะพวกเขาจะได้เห็น * และแท้จริงเราได้ประทานบัญญัติแก่เจ้า เหมือนบรรดาผู้ที่ผ่านมาในหมู่รสูล * และเราได้กำหนดให้เจ้ามีผู้สืบทอด เผื่อพวกเขาจะได้รับหวนกลับ * และผู้ใดที่หันเหจากคำสั่งของข้า ข้าจะกลับไปจัดการเขา ดังนั้นปล่อยพวกเขาให้เสพสุขกับการปฏิเสธเล็กน้อย และอย่าได้ถามถึงพวกที่ไม่รักษาสัญญา * โอ้ ผู้เป็น รสูล แท้จริงเราได้กำหนดให้มีคำมั่นบนไหล่ของผู้ศรัทธา ดังนั้นจงเอามัน และจงอยู่ในบรรดาผู้ขอบคุณ * แท้จริงอาลีนั้นเป็นผู้ที่นอบน้อม ยามกลางคืนได้น้อมสุญูด หวั่นเกรงอาคีรัต และปรารถนาในผลบุญแห่งพระเจ้า จงกล่าวเถิด เท่ากันหรือกับบรรดาผู้ที่อยุติธรรมทั้งๆ ที่พวกเขารู้ถึงการทรมานของข้า * เราจะผูกโซ่ตรวนที่คอของพวกเขา และพวกเขาจะเสียใจกับการกระทำนั้น * แท้จริงเราได้บอกข่าวดีแก่เจ้าด้วยลูกหลานที่ดีของเขา * และแท้จริงพวกเขาจะไม่ละเลยต่อคำสั่งของเรา * ดังนั้นศอลาวาตและความเมตตาของข้าเป็นของพวกเขา ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิต ในวันแห่งการฟื้น * ผู้ที่ก่อกรรมกับพวกเขาหลังจากเจ้า จะได้รับความโกรธของข้า พวกเขาเป็นพวกที่ชั่วช้าและขาดทุน * และผู้ที่เดินตามเส้นทางของพวกเขาจะได้รับความเมตตาของฉัน พวกเขาจะได้อยู่ในห้องหับด้วยความสันติ * และการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิแห่งองค์อภิบาลสากลจักรวาล [1]

 

*****[1] คัดมาจาก ฟัศลุ อัลคิตอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ดูถึงการที่พวกเขาปฏิเสธดำรัสของอัลลอฮฺที่ได้สัญญาว่าได้ปกป้องอัลกุรอานจากการแก้ไข และการปลอมแปลง


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة