ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 126485  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื

ข้าพเจ้าขอนำคำพูดของ ท่าน ดร.นาศิร อัล กอฟารีย์ ในหัวข้อที่เจ็ด จากหนังสือของท่าน มัสอะละห์ อัตตักรีบ เพื่อให้ความกระจ่างแก่พวกเราในเรื่องนี้ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า :  

เราจะเข้ากันได้เช่นไรกัน กับผู้ที่กล่าวหาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และให้การอธิบายในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังกล่าวอ้างว่ามีคัมภีร์อื่นนอกจากอัลกรุอานถูกประทานลงมายังบรรดาอิมามของพวกเขา[1] มองว่าบรรดาอิมามนั้นเป็นนบี อิมามก็คือนบีหรือดีกว่า และให้การอธิบายอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺที่ศาสนาทูตได้รับการประทานด้วยความหมายที่เบี่ยงเบน โดยอ้างว่า อิบาดะฮฺก็คือการเชื่อฟังอิมาม ส่วนการตั้งภาคีก็คือการเชื่อฟังผู้อื่นนอกจากอิมาม พวกเขากล่าวว่าสาวกของท่านนบีตกศาสนา นอกเสียจากสาม หรือสี่ หรือเจ็ดคน ตามความขัดแย้งของพวกเขา คนเหล่านี้ที่แยกห่างออกจากกลุ่มชนมุสลิมด้วยความเชื่อในเรื่องอิมามะห์, อัลอิศมะห์(การปลอดบาป), ตะกียะห์(การเสแสร้ง), รอจฺอะห์(การฟื้นอีกครั้ง), อัล ฆีบะห์(การหายตัว), อัล บาดาอ์(ความไม่รู้ก่อนที่จะรู้) [2]

 

 

*****[1] ในส่วนท้ายของหนังสือที่ท่านอ่านอยู่นี้ เราจะหยิบเอาสูเราะฮฺหนึ่งที่      รอฟิเฎาะฮฺอ้างว่าถูกลบไปจากอัลกุรอาน นั่นคือ สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ซึ่งเราได้เอามันมาจากหนังสือ ฟัศลุ อัลคีตอบ  ของ อัน นูรี  อัต รอบรอซีย์ และนี่คือการปฏิเสธดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประกาศว่า ได้พิทักษ์อัลกุรอานจากการปลอมแปลงแก้ไข ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า

 (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )

 

ความว่า :  แท้จริงเราได้ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอาน และแน่แท้เราจะพิทักษ์รักษามัน  [ อัลฮิจร์ 15 : 9 ]  

ทีนี้เรายังคลางแคลงอะไรอีกว่า คนที่มีความเชื่อดังกล่าวจะไม่ใช่ผู้ปฏิเสธ ?

[2] ดู มัสอะละฮฺ อัตตักรีบ โดย ดร.นาศิร อัล กอฟารีย์ (2/302)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة