ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล สะละฟีย์ เขียน  
  จำนวนการเข้าชม : 137445  
ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ
     คำนิยม
     คำนำผู้แปล
     คำนำผู้เขียน
     รอฟิเฎาะฮฺ กำเนิดขึ้นเมื่อใด ?
     ทำไมชีอะฮฺจึงได้ชื่อว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” ?
     รอฟิเฎาะฮฺ แตกออกเป็นกี่พวก ?
     รอฟิเฎาะฮฺ มีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ “อัลบะดาอฺ”?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับ อัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิ
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อย่างไร ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ?
     รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมาม อย่างไร ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับ อัล ร็อจอะฮฺ (การฟื้นอีกครั้ง) อย่างไร?
     อะไรคือความเชื่อ อัตตะกียะห์ (การเสแสร้ง) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อ อัต ตีนะห์ (ดินศักดิ์สิทธิ์) ของพวกรอฟิเฎาะฮฺ ?
     รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อชาวสุนนีย์ (อะฮฺลิสสุนนะห์ วัลญะมาอะห์) ?
     อะไรคือ มุตอะห์ และมีความพิเศษเช่นไรในความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับเมือง นัจฟ และ กัรบาลาอ์ และมีความพิเศษในการเยี่ย
     อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับวันอาชูรออ์ (วันที่ 10 มุหัรร็อม) และมันสำคัญเช่นไร ?
     อะไรคือความเชื่อของรอฟิเฎาะฮฺเกี่ยวกับบัยอะห์(การให้คำปฏิญาณต่อคอลีฟะห์) ?
     ความพยายามที่จะรวมความคิดของ อะฮฺลิสสุนนะห์และความคิดของรอฟิเฎาะฮฺ ให้เข้ากัน ทำได้หรื
     อุลามาอ์รุ่นก่อนและรุ่นหลังมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรอฟิเฎาะฮฺ ?
     สูเราะฮฺ อัล วิลายะห์ ตามความเชื่อของ รอฟิเฎาะฮฺ
     แผ่นกระดานของฟาติมะห์ ตามคำอ้าง
     ดุอาสองเจว็ดแห่งเผ่ากุเรช
     บทส่งท้าย
     หนังสืออ้างอิงที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก รอฟิเฎาะฮฺ
     เว็ปไซต์ที่สำคัญ ที่เราขอเสนอเพื่อใช้โต้พวก ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺ ที่นับถืออิมามสิบสอง
 
อะไรคือแนวความขัดแย้งระหว่างชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ และอะฮฺลิสสุนนะห์ ?

นิซอมุดดีน มุหัมมัด อัล อะซอมีย์ ในหนังสือ อัชชีอะฮฺ วา อัลมุตอะห์ ได้อธิบายว่า : แท้จริงความขัดแย้งระหว่างเราชาวสุนนะห์กับชีอะฮฺ ไม่ได้เป็นตั้งอยู่บนเพียงความขัดแย้งในเรี่องของฟิกฮ์ที่แตกย่อยเท่านั้น เช่น เรื่องมุตอะห์เป็นต้น ความจริงแล้วความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับพวกเขา คือความขัดแย้งในเรื่องของรากฐาน ใช่ มันคือความขัดแย้งในเรื่องอากีดะฮฺ หรือความเชื่อ ดังหัวข้อต่อไปนี้ :

1. รอฟิเฎาะฮฺกล่าวว่า อัลกุรอานนั้นถูกแก้ และไม่ครบถ้วน แต่พวกเราเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮฺที่ครบถ้วน และเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใดๆ ตราบจนถึงวันสุดท้ายของโลก เหตุเพราะอัลลอฮฺทรงตรัสว่า

 (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )

 

ความว่า :  แท้จริงเราได้ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอาน และแน่แท้เราจะพิทักษ์รักษามัน  [ อัลฮิจร์ 15 : 9 ]  

2. รอฟิเฎาะฮฺกล่าวว่า บรรดาศอหาบะฮฺได้ตกเป็นมุรตัด หลังการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม และได้ทรยศหลังจากนั้น นอกเสียจากบางคนเท่านั้น พวกเขากล่าวหาว่า บรรดาสาวกเหล่านี้ได้ทำลายอะมานะห์และศาสนา โดยเฉพาะคอลีฟะห์ทั้งสามท่าน อบู บักร, อุมัร และอุษมาน ทั้งสามคนในความเชื่อของรอฟิเฏาะฮฺจึงเป็นผู้ที่ชั่วร้ายและหลอกลวงที่สุด

                ในขณะที่พวกเรากล่าวว่า สาวกของท่านรสูล คือชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พวกเขาทั้งหมดล้วนเที่ยงธรรม และไม่มีเจตนาที่จะปั้นแต่งเรื่องราวแทนวจนะของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาล้วนซื่อสัตย์ในการเผยแพร่

 

3. รอฟิเฎาะฮฺกล่าวว่า บรรดาอิมามทั้งสิบสอง ล้วนเป็นผู้ที่ปลอดบาปและความผิดโดยสิ้นเชิง พวกเขาเชื่อว่าบรรดาอิมามรู้ความลับต่างๆ ที่มองไม่เห็น ทุกอย่างที่ออกไปยังมลาอิกะฮฺ นบีและรสูล ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ไม่มีสิงใดที่ปกปิดพวกเขาได้ อีกทั้งเชื่อว่าพวกเขารู้ภาษาทั้งหมดในโลก และโลกใบนี้เป็นของพวกเขานั่นเอง

                ในขณะที่เรามีความเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้น ล้วนเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างแต่อย่างใด ในหมู่พวกเขามีที่เป็น ฟุกอฮาอ์(ผู้รู้ในเรื่องบทบัญญัติศาสนา) มีที่เป็นอุลามาอ์ และมีที่เป็นคอลีฟะห์ และเราจะไม่กล่าวในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้อ้างด้วยตัวพวกเขาเอง ซ้ำพวกเขาเองยังห้ามการดังกล่าว และห่างไกลจากการประพฤติเช่นนั้น [1]

 

*****

 [1] ดู อรัมพบท ของ นิซอมุดดีน มุหัมมัด อัล อะซอมีย์ จากหนังสือ อัชชีอะฮฺ วา อัลมุตอะห์   หน้าที่ 6


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة